Priser

Børnehave

Priser pr. barn: fra 1. jan 2023 – 1600 kr pr . mdr.

Prisen inkluderer frugt og mælk til hvert måltid.

Søskenderabat følger Varde Kommunes regler for børn der er i daginstitution og dagpleje, og som er bosiddende i Varde Kommune.
Læs her: Link

Juli måned er betalingsfri.

Udmeldelse af Blåbjerg Naturbørnehave skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.